Algemene voorwaarden & UVH

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage en kunt u inlezen via de website van Koninklijk Horeca Nederland (linkje).

De UVH zijn van toepassing op ZIES wijnbar, bistro & boutique hotel, met enkele kleine aanpassingen met betrekking tot de annuleringsvoorwaarden door de unieke kenmerken van het hotel. Deze aanpassingen gaan boven de UVH.

De hieronder vermelde voorwaarden gelden enkel voor kamertarieven die voor het rack/standard tarief zijn geboekt, dus niet voor de non-refundable tarieven. Boekingen voor de non-refundable voorwaarden zijn niet de wijzigen of te annuleren, ongeacht de opgegeven reden.

Annuleringsvoorwaarden kamers:

Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw verblijf geheel of gedeeltelijk wilt annuleren. Zodra u dat weet, verzoeken wij u dat per e-mail te melden. Naarmate de annuleringstermijn korter is, en het dus moeilijker voor ons is om de hotelkamers aan derden te verhuren, zijn de annuleringskosten hoger.

Annuleringen van boekingen tot en met 2 kamers:
Bij annulering meer dan 48 uur voor aankomstdatum: geen kosten*
Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aankomstdatum: 50%
Bij annulering minder dan 24 uur voor aankomstdatum: 100%

Annuleringen van een groepsboeking te weten vanaf 3 of 5 kamers of reserveringen langer dan 7 nachten:

Bij annulering meer dan 3 weken voor aankomstdatum: geen kosten
Tussen 3 weken en 2 weken voor aankomstdatum: 25%
Tussen 2 weken en 1 week voor aankomstdatum: 50%
Binnen 1 week tevoren voor aankomstdatum: 100%

*Let op: 48 uur voor aankomstdatum betekent 48 uur voor 0:00 uur van de aankomstdatum. Bijvoorbeeld: als u op een maandag aankomt kunt u tot vrijdagnacht 23:59 uur annuleren. Om 0:00 uur ‘s nachts is het zaterdag en is het minder dan 48 uur voor aankomstdatum.

De hierboven genoemde percentages zijn percentages van de kamerprijzen, er zal bij annulering geen toeristenbelasting gerekend worden.

Aansprakelijkheid hotel:
Boutique hotel ZIES is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van
goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft
genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotel.

Aansprakelijkheid gast:
De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die
voor het hotel ontstaat als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare
tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is
begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle
schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij
houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Verplichtingen:
Boutique hotel ZIES is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotelovereenkomst
met de gast te beëindigen indien een gast of degenen die de gast
vergezellen, bij herhaling de huisregels overtreden danwel zich op dusdanige wijze gedragen
dat de orde, rust en exploitatie van het hotel daardoor kunnen worden verstoord.
Boutique hotel ZIES kan te allen tijde een gast weigeren.

Roken:
• Roken is niet toegestaan in het hotel. Dit kan op het terras bij de daarvoor bestemde
asbakken.
• Bij overtreding volgt een boete van €200,-.

BTW en toeristenbelasting:
9% BTW is inbegrepen in de prijs.
De gast betaalt 6% toeristenbelasting over de verblijfskosten.

Huisdieren:
Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij overtreding volgt een boete van €200,-.